duminică, 27 mai 2012

Scopul şi obiectivele proiectului

  • conştientizarea elevilor în legătură cu existenţa pe teritoriul judeţului Sălaj a unor obiective culturale, istorice şi naturale înscrise pe lista patrimoniului naţional;
  • conştientizarea elevilor în legătură cu existenţa pe teritoriul României, a unor situri aflate pe lista patrimoniului mondial al umanităţii;
  • încurajarea elevilor în descoperirea şi observarea valorilor patrimoniului naţional şi pe cele ale patrimoniului mondial UNESCO;
  • implicarea prin acţiuni de voluntariat în promovarea, protejarea şi conservarea acestora obiectivelor de patrimoniu;
  • promovează dialogul intercultural între dascăli şi elevi din zone culturale diferite din judeţ şi din ţară.

Obiectivele proiectului:
  • înscrierea C.T. "Al. Papiu Ilarian" Zalău şi a şcolilor partenere în Proiectul Reţelei de Şcoli Asociate (ASP-net), cunoscută ca şi Şcolile Asociate UNESCO;
  • dezvoltarea de parteneriate comune cu celelalte Şcoli Asociate UNESCO;
  • încurajarea cooperării multiculturale;
  • editarea unui număr special al publicaţiei "API Info" a Colegiului Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" Zalău;
  • dezvoltarea unui blog şi a unei pagini de facebook dedicată proiectului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu